نمونه لیست سهامداران شرکت

بسمه تعالی

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

( برای هر نوع مجمع)

 

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت:

شماره                نام و نام خانوادگی          تعداد سهام          امضا سهامدار یا وکیل رسمی

  • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
  • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
  • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
  • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
  • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
  • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………
  • خانم / آقا …………….…………           ………………                   ………….……………

 

 

 

اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدکلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.