مرور: روش نوشتن نامه به بانک
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است. جُعِلتِ الخَبائِثُ فی بَیت وَ جُعِل مِفتاحُهُ الکَذِبَ؛ ===================================================================== جناب آقای …………… رییس محترم …. موضوع: درخواست وام مسکن و تعمیراتکلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.