پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع علمی بوده و باید برای پیشگیری از جرایم، آسیب ها و راهکارها شناسایی شود و در زمینه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که در این مسیر همکاری دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است. صفری با اشاره به راهکارهای ارائه شده در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فرار از خدمت گفت: در سال گذشته از بین بیش از 3 هزار راهکار و پیشنهاد، 98 راهکار مشترک و قابل اجرا انتخاب و استخراج شد. به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمود صفری در مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم…
مدیر کل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود:از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال324 هزار و 725 تن به دلیل صدمات ناشی ازنزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که 225 هزارو 489 تن از آنها مرد و 99هزار 236 تن زن بودند . عوامل متعددی در وقوع نزاع ها موثر هستند، اما این روزها در ازدحام جمعیت شهری و هزار و یک دلیل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کافی است یک نگاه چپ عامل یک نزاع خونین شود و حاصل آن یک عمر پشیمانی باشد. چند وقت پیش در یکی از خیابان های تهران بر سرجای پارک…
بر اساس ماده 20 «آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان» رسانه های جمعی جهت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوطه را از درخواست کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادرکننده مجوز را در متن آگهی قید کنند و گرنه طبق ماده قانون مجازات خواهند شد. با مشاهده انتشار آگهی های پیش فروش ساختمان، بدون اخذ مجوز لازم از اداره راه و شهرسازی، نشریه و پایگاه اطلاع رسانی متخلف به توقیف و جزای نقدی محکوم خواهند شد. به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، جواد یاوری،…
این مصوبه برای ابلاغ به دادستان ها ارجاع شده و همچنین در اختیار قضات اجرای احکام، محاکم کیفری و تجدید نظر در شهرستان ها و مدیران کل سازمان زندان ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به اینکه مجازات های جایگزین حبس ریشه در منابع فقهی و اسلامی دارد، گفت: قضاتی که با رعایت ضوابط قانونی در این زمینه عملکرد موفق تری داشته باشند، مورد تشویق قرار می گیرند. محمد رزم با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس از تمهیدهای جدید و نوین حقوقی است که…
بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ١٣٠٨ به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است. اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیت هایی که برایشان پیش می آید…
یکی از گروه های عمده ارجاع شده برای تعیین سن به پزشکی قانونی کودکان فاقد مدارک هویتی هستند؛ مانند بچه های بی سرپرست یا کودکانی که به فرزندخواندگی خانواده ها درآمده اند، اما فاقد شناسنامه هستند. یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی، کارشناسی در موضوع رشادت و تعیین سن برای متقاضیان است. این خدمت نیز مانند دیگر خدمات این سازمان تنها با ارائه نامه از مرجع قضایی ارائه می شود؛ به این معنا که فرد برای تعیین سن خود و نیز در خصوص موضوع رشادت باید با در دست داشتن نامه مرجع قضایی…
درج نوع بیماری در بالای تخت بیمار یکی از مواردی که معمولا در تمامی مراکز درمانی با آن مواجه هستیم، وقتی پرستار برگه ای را که حاوی نام، سن و نوع بیماری فرد را در بالای تخت وی و در معرض دید عموم نصب می کند. با توجه به اینکه حفظ اسرار بیماران از جمله حقوق آنان است که در منشور حقوق بیماران نیز در اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین این موضوع وظیفه پزشکان را در رازداری سنگین تر می کند. شاید بسیاری از مشکلات و بی قانونی ها از عدم آشنایی مردم با حقوق…
«هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» جرم صدور گواهی خلاف واقع در قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد و سپس آن را به صورت نوشته در می آورد و تأیید می کند.…
در جرم نشر اکاذیب، رفتار مرتکب دو جزء دارد که ارتکاب هر یک از آنها، یک جرم محسوب می شود، صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد اظهار اکاذیب است و بر این نکته تاکید می کند که اظهار اکاذیب باید به صورت مکتوب باشد. انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می شود. به نقل…
ﻗﺼﺎص ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و در قرآن بیان شدہ است اﻣﺎ اﻋﺪام ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا در ﺣﺎﻻت ﺧﺎص ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪہ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻻت ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را برای ﻣﺘﻬﻢ ﻻزم می گرداﻧﺪ. اعدام با قصاص نفس تفاوت هایی دارد. اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ است اﻣﺎ اﻋﺪام ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. شاید برای شما نیز این سوال پیش بیاید که تفاوت قصاص با عدام چیست؟ اعدام با قصاص نفس تفاوت هایی دارد. در واقع حکم قصاص متعلق به شاکی است که می…

1 3 4 5 6 7 148


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.