بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند. طبق اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله  مطبوعات، تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند.با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی است. مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج…
– نظریه 3375/ 7- 26/ 6/ 1374: ماده 16 قانون مجازات اسلامى در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضى كه به تشخیص خود تعیین مجازات كند. ماده 16 نمی‌تواند مستند قانونى براى تعزیر اشخاص قرار گیرد. آیا می‌دانید تعزیر چیست؟ ماده 16 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است‏ از قبیل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق كه میزان شلاق بایستى از مقدار حد كمتر باشد. ماده 16 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« تعزیر، تأدیب…
همچنین طبق ماده 633 قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی شخصاً یا به دستور دیگری، طفل یا شخصی كه قادر به محافظت از خود نمی باشد را در محلی خالی از سكنه رها كند، به زندان از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال محكوم خواهد شد. رها كردن اطفال ـ نوزادان و كودكان، یك معضل اجتماعی جهانی است. والدین این كودكان به خاطر شرایط و مسائل گوناگون حاضر یا قادر به نگهداری از فرزندانشان نیستند و آنها را در اوج بی مهری سرراه گذاشته و به راحتی زمینه تباهی زندگی آینده…
همانگونه که ماده 615 بر می آید، منازعه جرمی مقید به نتیجه بوده و نیز در زمره جرایم اشتراکی است، به عبارت دیگر ماهیت منازعه «مباشرت جمعی» است هرچند برخی آن را شرکت در جرم دانسته اند. گاهی اوقات یك عصبانیت، ‌باعث از كوره در رفتن فرد می‌شود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمی‌توان از عواقب آن جلوگیری کرد. اکنون به مفهوم نزاع جمعی و مقایسه آن با چند عنوان مجرمانه دیگر می‌پردازیم. درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده 615 قانون تعزیرات ذکر شده است. مطابق ماده…
هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت جامعه و مردم است. هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد. قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» یعنی آنچه كه…
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. رشد و توسعه تکنولوژی در سالیان گذشته باعث شده است که در بسیاری از امور زندگی مردم تغییراتی ایجاد شود.  هرکسی بدون اجازه پدیدآورنده، اثر وی را به نام خود یا دیگری نشر، پخش یا توزیع کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد. یکی از…
هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌ فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها‌ و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم کند و یا حقایق را کتمان  کند…
اما منظور عدم مجازات، ناظر به عدم جزای کیفری و عدم مسئولیت حقوقی است. لکن مطابق بند ث حوادث ورزشی در صورتی مشمول ماده خواهند بود که مقررات مربوط به آن ورزش نقض نشده و این مقررات مغایر موازین شرعی نباشد. اگر شخصی در مسابقات ورزشی بدلیل سهل انگاری سایرین فوت کند چگونه می توان طرح شکایت کرد؟ مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در موارد ذکر شده در این ماده قابل مجازات نیست. سئوال مخاطب در رابطه با اینکه اگر شخصی در مسابقات ورزشی بدلیل سهل انگاری سایرین فوت…
هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده و اولیای دم رضایت دهند در صورتی که عملش موجب اخلال در نظم جامعه شود یا بیم آن رود که دیگران نسبت به قانون متجری شوند دادگاه می تواند قاتل را به حبس از سه تا ده سال محکوم کند. قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است. باید دانست که بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس  محکوم خواهد شد. قتل عمد از آن دسته جرایمی…
مصادیق جرم تخریب که توسط قانون‌گذار جرم انگاری گردیده است، در یک فصل و یا حتی یک قانون جمع آوری نشده است؛ به همین رو، تعدادی از مواد قانونی و یا قانون‌هایی که این جرم در آن‌ها پیش بینی شده است را ذکر می‌نماییم. مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند. در لغت مصدر متعدی از باب تفعیل به معنای خراب کردن، ویران کردن و تباه کردن می‌باشد، و در  اصطلاح به…

1 2 3 4 5 6 152


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.