مقدمه حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضاي جامعه با يكديگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل وجود ندارد بجز اين كه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه نماید.

 


مهندسي و تنظيم امور اجتماع رسالت علم حقوق میباشد.تصویب قانون كه در پارلمان به دست نمايندگان مردم صورت میگیرد وسيله‌ ای میباشد كه علم حقوق را براي وصول به رسالت خطيرش ياري ميدهد ولی تصويب قانون فقط شرط لازم براي نظم و سامان در اجتماع است و اجراي قانون است كه شرط كافي براي اين امر تلقي مي‌شود.
اصل 42-19 فصل سوم قانون اساسی ایران در ارتباط با حقوق ملت میباشد كه این اصل ها از مبحث های محوری نظام های سیاسی میباشند و تاکید بر آن در قانون‌ اساسی همه كشورها شده است.
پرسش – بابت 1 معامله چک بلامحلی را از شخصی دریافت نموده ام  که تقریبا 2 سال قبل به صورت غیابی به صدور حکم محکومیت صادر کننده چک منجر شده اما تا الآن موفق نشده ام مال یا دارایی از مشارالیه به دادگاه معرفی نمایم.
چک : بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای میباشد که صادر کننده به سبب آن وجوهی را که پیش محال علیه دارد بصورت کلی یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار میکند.

 


سوال : اموال پدرم را برادرم بی هیچ وکالت نامه ای به نام خود اجاره داده است و نیز اجاره بها را برای خودش برمیدارد.آیا میشود از بنگاه ملکی که ملک را اجاره داده شکایت نمود؟
مختصات زندگی عمومی جامعه ایرانی به علت های مختلفی این روزها دستخوش تغییراتی شده و آمارها هم خبر از بالا رفتن سن ازدواج و از طرفی دیگر افزایش طلاق های رسمی و عاطفی میدهند.این مسائل شاید نشان از به صدا آمدن زنگ خطری دارد كه باید جدی گرفته شود.


1 257 258 259 260 261 267


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.