تعریفی از نکاح در قانون مدنی ایران  به عمل نیامده و نیز در اکثر فقهی تعریفی از آن نشده است.در حین حال در زبان فارسی به ازای نکاح همان عقد ازدواج و یا وضعیت حاصل از آن عقد را نوشته اند.
نفقه زن به سبب ماده 48 مقررات کلیسای پروتستان برعهده شوهر میباشد و نفقه عبارت است از : 1- البسه  2- مسکن  3- غذا  4- اثاث که به طور متعارف با وضعیت مالی زوجین تهیه میشود.
طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه به معنای این است از مسکن و غذا و البسه و اثاث البیت که بصورت متعارف با وضعیت زن تناسب دارد و خادم در صورت عادت زن به داشت خادم یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء.
هانـری والـون گفته است : بلـوغ آخر مرحله ای میباشد که هنوز کودک در آن نمیتواند در رابطه اش با افراد و اشیاء یا موقعیت های گوناگون از آستانه زمان حال تجاوز نماید
فردی که به بلوغ میرسد دوران جدیدی از زندگی اش را آغاز نموده است که در خصوصیات اخلاقی،جسمانی و منشی آن تأثیرگذار است.حال از نظر جامعه شناسی به بررسی افراد در جامعه و تشکیل و کردار افراد در جامعه و چگونگی تشکیل جامعه می پردازیم.

 


ازدواج موقت یا نکاح منقطع 1 سری ویژگیها و دارد که آن را میتوان به 2 دسته تقسیم‌ کرد : 1- آثار شخصی که بر روی شخص دارد. 2- آثار اجتماعی که اثری فراتر از اولی را شامل میشود.
از مسئله های شبهه برانگيز و مبهم از اوایل صدر اسلام تا الآن میتوان به نهاد ازدواج موقت اشاره نمود.بعد از انقلاب و بخصوص در دهه ی قبل٬با توجه نمودن به ميزان بالاي جمعيت جوان کشور و دشواري شرايط ازدواج و عوامل ديگر٬ ازدواج موقت بدل به يکي از مسائل مطرح جامعه شد.
در صدراسلام با توجه به روایات محل مخصوصی برای زندانی نمودن اشخاص نبوده است و حضرت علی (ع) اولین زندان در اسلام را در کوفه از بوریای فارس ساخته اند و آنجا را “نافع” نامیده اند.ایشان بصورت مرتب از زندان ها بازدید مینموده و از احوال زندانیان جویا میشده است چون در اسلام پایه و مبنای کیفر حبس اصلاح و توبه متهم است.
 مقدمه دیه بعنوان یکی از نهادهای حقوقی که مورد پذیرش اسلام میباشد،از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی هست؟آیا مدنی ماهیّت این نهاد میباشد که برای جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت…

1 251 252 253 254 255 262


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.