از طرف فروشنده چک شماره 36452 عهده بانک ………….. شعبه …………… به مبلغ …………… ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار تحویل می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد تاریخ : ………. شماره : ………. قرارداد ریخته گری …..   این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس شیراز ……………… که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می…
ماده 7) سردخانه متعهد است مقدار کالا وارده را سالم تحویل گرفته و در برودت منهای بیست (20-) الی منهای بیست و پنج (25-) درجه سانتیگراد با شرایط استاندارد نگهداری و سالم تحویل نماید . تاریخ : ………. شماره : ………. قرارداد اجاره سردخانه این قرارداد بین شرکت ……………..  به مدیریت آقای …………….. فرزند …………….. شماره شناسنامه …………….. صادره از …………….. متولد …………….. ساکن …………….. به شماره ثبت …………….. به نمایندگی آقای ……………………….. فرزند ……………. محل اقامتگاه …………….. که کارفرما نامیده می شود و شرکت …………….. به مدیریت آقای …………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………….. صادره از …………………
ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : ……………………………………… شماره ثبت شرکت : ………………………… سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده…
* اظهار نامه مذکور این قابلیت را دارد که چنانچه فضای پیش بینی شده برای نوشتن اطلاعات کافی نباشد فضای مورد نیاز را می توانید ایجاد نمایید . در این صورت افزایش تعداد صفحات اظهارنامه بلا اشکال است. دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی   توجه:خواهشمند است قبل از پرینت گرفتن فرم اظهار نامه از فونت B Nazaninجهت پر کردن فرم استفاده گردد.   طبق ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌،…
* اظهار نامه مذکور این قابلیت را دارد که چنانچه فضای پیش بینی شده برای نوشتن اطلاعات کافی نباشد فضای مورد نیاز را می توانید ایجاد نمایید . در این صورت افزایش تعداد صفحات اظهارنامه بلا اشکال است. «  بسمه تعالی  »   دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری   توجه:خواهشمند است قبل از پرینت گرفتن فرم اظهار نامه از فونت B Nazaninجهت پر کردن فرم استفاده گردد.   طبق ماده 30 ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری:  علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ر از…
  مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد. بنام خدا قرارداد (اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني) ******* طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………………. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………………..   ساكن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقاي ……………………. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………………..   ساكن: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. موضوع قرارداد: شش دانگ يكدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از يكباب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساحت ………….…
در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… ساكن: ……………… ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد. بنام خدا (قرارداد مزارعه) *****   طرف اول قرارداد(مزارع):خانم/آقاي ………………………………. فرزند آقاي ……………………………. داراي شناسنامه شماره …………………….. صادره از………………………………….. متولد …………………………………….  ساكن : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي ………………………………. فرزند آقاي ……………………………. داراي شناسنامه شماره …………………….. صادره از………………………………….. متولد …………………………………….  ساكن : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه…
1- مشخصات متقاضی/ متقاضیان:      (نمونه اظهارنامه متقاضی شخص حقوقی دارای نماینده قانونی،  مدیرعامل یا وکیل ….) الف) مالک اظهارنامه: 1-الف- شخص حقیقی: اسم: شماره ملی: تابعیت: شغل : نوع فعالیت : تولیدی نشانی : کدپستی: کشورمحل اقامت : ایران شماره تلفن: تلفن همراه: شماره دورنگار: نشانی الکترونیک (ایمیل): 2-الف- شخص حقوقی: نام: شرکت: ابزارگستر یاران نوع شخص حقوقی : سهامی خاص رشته فعالیت: تولیدی محل ثبت: تهران شماره ثبت :123456789 تابعیت: ایرانی اقامتگاه: تهران مرکزاصلی : تهران نشانی: تهران – خ میرداماد – پلاک 525252 کدپستی 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 تلفن : 52525252 دورنگار:…
مدت تحويل, نصب و راه اندازي موضوع  قرارداد از تاريخ مبادله قرارداد به مدت              مي باشد و پيمانکار مجاز است كالاي موضوع قرارداد را  يكجا يا ظرف مدت مذكور به تدريج و براساس برنامه زمانبندي شده تحويل , نصب و راه اندازي نمايد. بسمه تعالي طرح قرارداد قرارداد خريد و نصب و راه اندازی كالاهاي داراي دوره تضمين اين قـرارداد بين شرکت                           با نمايندگي آقايان                        و                             عامل ذيحساب كه از اين پس به اختصار کارفرما ناميده ميشود از يك طرف و شركت            ثبت شده به شماره             مورخ              داراي تأييديه صلاحيت به شماره                                     مورخ                     شوراي…
چک ها و يا سفته ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد . تاریخ قرارداد : مبایعه نامه قطعی خودرو ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از……………………. کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب ………………………….. 2-1- خريدار/خريداران  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از …………………………..کدملي ………………………………………….. متولد…

1 124 125 126 127 128 248


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.