نفقه

نفقه زن به سبب ماده 48 مقررات کلیسای پروتستان برعهده شوهر میباشد و نفقه عبارت است از : 1- البسه  2- مسکن  3- غذا  4- اثاث که به طور متعارف با وضعیت مالی زوجین تهیه میشود.
طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه به معنای این است از مسکن و غذا و البسه و اثاث البیت که بصورت متعارف با وضعیت زن تناسب دارد و خادم در صورت عادت زن به داشت خادم یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء.
بدانید در مورد نفقه زن در قانون مدنی ، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد.
در این قسمت در مورد نفقیه کودک که والدینی حق ان را بر عهده دارند باید پرداخت کنند و نباید نادیده گرفته شود ، در رابطه با ارتباط والدین و فرزندان به دلیل اینکه یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان حفظ و نگهداری آنهاست بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می شود، هزینه های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است.کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.