موجر و مستاجر

اظهار نامه، قبل از اتمام قرارداد 10 روز مانده به دستش رسید که قرار بود نصف مبلغ ودیعه را بدهد و نصف بعدی را بعد از اتمام قرارداد که متاسفانه عمل نکرد وبعد از 5 روز از اتمام قرارداد، نصف مبلغ ودیعه را داد. وقتی موجر از پرداخت ودیعه مستاجر خودداری می‌کند، چه باید کرد؟ چه پیشنهادی برای پیشگیری از چنین وضعی وجود دارد؟ کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند.  پرسش مخاطب درباره خودداری موجر از پرداخت ودیعه اجاره این است: سلام من مدت قرارداد خانه‌ای که اجاره کرده‌م، تمام شده و قبل از اتمام قرارداد، چند ماه قبلش…
اما چنانچه مستاجر خلاف آنچه گفته شد، عمل نمود، شما با سپردن مبلغ ودیعه به دادگستری می توانید تخلیه و نیز اجاره های معوقه خود به انضمام دیرکرد و هزینه های دادرسی را از وی مطالبه نمایید و این روند، در زمان نسبتا کوتاهی انجام خواهد شد. پرسش شهروندی که درباره خودداری مستاجر از پرداخت اجاره‌بها و تخلیه ملک از کارشناسان پرسیده، چنین است: با سلام  مستاجر بنده این ماه وقتش تموم میشود؛ ولی هفت ماه است که کرایه نداده. پول رهن دست من دو میلیون است. الان میخواهم شکایت کنم. پول کرایه های عقب افتاده به اندازه دومیلیون…
انتفاع در لغت به معنى نفع گرفتن و سود بردن است و به تعبیر عامیانه سود بردن شخصى از مال منقول و یا غیرمنقول فرد دیگری را حق انتفاع گویند. از جمله مواردی كه موضوعات حقوق مالى را در برمى گیرد علاقه اشخاص به اموال و نقود به عنوان حقوقى و ارتباط با مجموعه اموال و دارایى و مطالبات و بدهى و ارتباط با معاملات و قراردادها است. در اجاره، مالکیت ایجاد می‌شود ولی در حق انتفاع صرفا حق انتفاع و بهره مندی ایجاد می‌شود. اجاره همیشه لازم است در حالی که حق انتفاع در حالت حبس مطلق جایز…
اجاره عقدی لازم است و تا زمانی که منقضی نشده، هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند. خیاراتی که در قالب شرط ضمن عقد در قراردادهای اجاره در نظر گرفته می‌شود، از جمله حقوقی است که برای هریک از طرفین جهت برهم زدن معامله در نظر گرفته می‌شود مستاجر باید بتواند به طور کامل از منافع مالی که اجاره کرده است، منتفع بشود و هر عیبی که موجب نقص در بهره‌مندی مستاجر  شود، در صورت امکان باید رفع شود؛ مستاجر حق دارد تا قرارداد اجاره را فسخ کند. ممکن است پس از انعقاد عقد اجاره،…
در صورتی هم که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشید اول می بایستی به وسیله اظهارنامه مراتب فسخ را به مستاجر اعلام نمایید و سپس با دادن دادخواست تایید فسخ به طرفیت مستاجر به دادگاه مراجعه کرد. با توجه به کثرت قرارداد های اجاره در کشور چه مسکونی و چه تجاری، متاسفانه تصور غلطی بین مردم رواج یافته است که نپرداختن اجاره بها توسط مستاجر یا تاخیر در پرداخت موجب تخلیه و فسخ قرارداد می شود. در این خصوص باید گفت که غیر از قرارداد های تجاری مشمول قانون مالک و مستاجر سال 1356 یعنی قرارداد های…
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است. عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. اغلب ما وقتی از الفاظی مثل فسخ، ابطال، اقاله، انفساخ معاملات و… استفاده می‌کنیم منظورمان کمابیش این است که معامله‌ای به هم خورده است. بسیاری از مواقع مشاهده می‌کنیم طرفین در قرارداد خرید و فروش، تصور پیش بینی شرط حق…
خواهان(موجر) پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده (مستاجر) ابراز می دارد که مورد معامله را به اجاره به مستاجر داده است و مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را در تاریخ مورد توافق علیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد. دعوای تخلیه خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، با مجوز به فردی می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد. …
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد می‌شود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد. البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند وحق کسب و پیشه و تجارتی که برای این…
نکته ای مهم این که در قرارداد اجاره به روشنی می بایستی مشخص شود که چک اخذ شده ضمانت چه چیزی است آیا فقط ضمانت تخلیه به موقع است یا پرداخت اجاره بهای معوقه و یا خسارات وارد آمده به ملک استیجاری (عین استجاره) را هم شامل می شود. یکی از شایع ترین قرارداد ها در جامعه، اجاره است. در این راستا در جامعه مرسوم شده است که مالکین به جهت ضمانت تخلیه به موقع مستاجر، چکی موسوم به “چک تخلیه” از مستاجر اخذ می کنند. امروزه کمتر کسی است که حداقل یک بار قرارداد اجاره را چه…
قرارداداجاره آپارتمان مسکونی بنام خدا قرارداد طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد…………………………… ساکن:…………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای……………………. فرزند آقای…………….. دارای شناسنامه شماره……………………………. صادره از……………………………………… متولد……………………………. ساکن:…………………………………………………………………………………………………………….. موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت…………. متر مربع جزء پلاک………….. فرعی از………….. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی……………….. بخش……………….. ثبتی……………….. تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره……………….. مورخ……………….. صفحه……………….. جلد……………….. به شماره چاپی……………….. صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک…

1 2


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.