دانستنی های حقوق

دوم، در حین معامله می بایست شرایط اساسی و قانونی برای صحت معامله وجود داشته باشد؛ لذا چنانچه در آن زمان هریک از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته باشد، معامله مورد نظر اثر قانونی نخواهد داشت؛ ولو سال های سال از وقوع ان گذشته باشد. پرسش مخاطب درباره معامله‌ای که سالها پیش بدون رعایت شرایط قانونی انجام شده، این است: زمینی را پدرمان در سال 1318 از شخصی طی وکالتنامه ای خریداری نموده ودر همان سال در اداره ثبت به ثبت رسانده است پدرمان در سال 1340این زمین را در دفترخانه به من فروخته در همان سال اینجانب…
دعوا عبارت است از این که شخصی به عنواان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه طرف دعوا قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می‌نماید و یک دادرس عمومی مأمور احراز شرایط سه گانه مذکور می‌شود تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقلی مطرح نمود. تنفیذ از نظر مدنی و…
اهمیت اقامتگاه بیشتر راجع به اصول محاکمات و حقوق مدنی، مثلاً در مورد فرستادن اوراق احضار و اخطار و یا در ابلاغ احکام و قرارها و نیز در خصوص دعاوی راجع به ترکه متوفی یا راجع به امور قیمومیت و … به اقامتگاه شخص احتیاج پیدا می شود و همچنین هرگاه راجع به احوال شخص و اهلیت کسی بخواهند تحقیق کنند. همانطوری که هر شخص اسم معینی دارد باید برای انتظام امور زندگانی قضائی هم محلّ معیّنی داشته باشد زیرا اسم با اقامتگاه و احوال شخصی و اهلیت،عناصر متشکله شخصیت  محسوب می شوند. بنابراین هر شخصی باید محل معیّنی…
به استناد ماده 30 قانون مدنی هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. بنابراین انجام این عمل در صورت حصول سایر شرایط قانونی می باشد. آیا یک مادر سالخورده که اموال بسیار زیادی دارد، می‌تواند اموال خود را بدون اطلاع سه فرزند  پسرش به نام تک دخترش بزند؟. هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. پرسش مخاطب درباره انتقال اموال مادر سالخورده به تک دخترش این است: سلام ایا یک…
بـا تـوجـه بـه ایـن اسـتـدلال‌ها، ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام از وظایف اجرای احکام کیفری تحت نظر دادیار اجرای احکام کیفری یا دادستان می‌باشد. البته نباید به همین میزان بسنده نمود؛ بلکه نحوه انجام این عملیات که فرآیند مهمی است، باید مشخص شود. اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجراییه است.ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اشعار می‌دارد: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» براین‌اساس، اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجراییه است و صدور اجراییه تابع مواد ۱،…
قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.» در کنار این دو منبع اصلی، قانون مدنی به پیروی از فقه، از منبع دیگری نیز نام می‌برد که «رضاع» (شیرخوارگی) نامیده می‌شود و به استناد ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی تنها از جهت ایجاد حرمت در نکاح در حکم قرابت سببی است. قرابت یا خویشاوندی به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین افراد برقرار است؛ به عنوان مثال، بین زن و شوهر یک نوع رابطه خویشاوندی و بین آنها با فرزندانشان یا میان خواهران و برادران با یکدیگر، رابطه‌ای دیگر برقرار است. ازدواج و تولد فرزند یا شیر دادن…
دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسئول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است. جز در مواردی كه دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شكایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی معاونین كمك رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است. اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفكیك كنیم باید چنین گفت: ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی كه به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟ …
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی كشور با تركیب كامل (حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نمایندۀ او تشكیل شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌نماید كه این رأی برای همه شعب دیوان عالی كشور و  دادگاه‌ها لازم الاتباع است. دیوان عالی كشور در كنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یكی از مراجع قضایی كشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه كنترل دقیق  عملکرد و طرز كار محاكم…
بر اساس قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اصل 168 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد.  نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون براساس موازین اسلامی معین می‌كند. هیأت منصفه عبارت از گروهی از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماینده افکار عمومی و انتظارات مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به برخی جرائم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند. هیئت منصفه : جمعی از افراد سوگند خورده هستند که در یک دادگاه به ارائه رسمی یک حکم…
طرفی كه ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی كه جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری كرده، شخص (ب) به عنوان اینكه مالك منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) كه مُدعی علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌كند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید. جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یكی از آن ها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در…

1 2 3 18


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.