فرم های آماده

3- درصورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهندo 1- مشخصات متقاضی/ متقاضیان: الف) مالک اظهارنامه: 1- شخص حقیقی: اسم: شماره ملی: تابعیت: شغل : نوع فعالیت : نشانی : کدپستی: کشورمحل اقامت : شماره تلفن: تلفن همراه: شماره دورنگار: نشانی الکترونیک (ایمیل): 2- شخص حقوقی: نام: نوع شخص حقوقی : نوع فعالیت: محل ثبت: شماره ثبت: تابعیت: اقامتگاه: مرکزاصلی : نشانی: کدپستی: تلفن : دورنگار: نشانی الکترونیکی (ایمیل): سایراطلاعات: ب) نماینده قانونی (درصورت وجود وکیل یا…
به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب…
سرمايه نقدي شركت مبلغ یک میلیون ريال منقسم به 100 سهم با نام ده هزار ریالی و صفر سهم بي نام هريك به ارزش صفر ريال مي باشد كه مبلغ یک میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ صفر ریال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اساسنامه شرکت                                                  (سهامی خاص) شماره ثبت تاریخ ثبت                          /          / 1389 بسمه تعالي بخش اول نام- موضوع- مدت و مركز اصلي شركت ماده1) نام شركت نام شركت عبارت است از    شرکت                                                (شرکت سهامي…
كليه مالياتها عوارض و حق بيمه و هزينه هاي محضر و غيره و تحصيل رضايت موجر، اخذ پاسخ استعلاميه هاي محضر منحصرا به لحاظ(كليدي معامله كردن) بر مبناي اين قرارداد بعهده متصالح است. قرارداد (صلح حقوق مغازه به صورت كليدي) مصالح: خانم/آقاي ……………. فرزند آقاي……………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ……………………………………………………………………………………………………………….. متصالح: خانم/آقاي ……………. فرزند آقاي……………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ……………………………………………………………………………………………………………….. مورد مصالحه: كليه حقوق واقعي، عيني و فرضي و تصوري و احتمالي مصالح ناشي از حق كسب و پیشه و تجارت و سرقفلي و…
نفراتی که برای انجام کار توسط خریدار معرفی می گردند بایستی دارای معرفی نامه رسمی بوده و با اطلاع و هماهنگی با دستگاه نظارت در محل حضور یابند . تاریخ : ………. شماره : ………. توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط   این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. به نمایندگی مهندس ……………. ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به آدرس ……………… که منبعد در این توافق نامه فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. که در این توافق نامه خریدار نامیده  می شود از طرف دیگر به…
– در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچکس نمیتواند نمایندگی بیش از یک عضو را بپذیرد. بسمه تعالی تاریخ انتشار 1/6/88 شرکت تعاونی گاوداران صنعتی فروزان مهرپادین آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت میشود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت 10 صبح  روز دوشنبه مورخ16/6/88 در محل شرکت تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. یادآوری میشود: – در صورتی که…
اقدامات لازم را با حضور به دفتر خانه اسناد رسمي به جهت انتقال رسمي مورد معامله انجام دهيد ،‌در غير اين صورت از طريق محاكم قضايي عدم امتناع مورد پيگيري قرار خواهد گرفت . اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي    بخش   شهرستان   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده   موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب     مشخصات كامل خريدار      منع انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي     بخش   شهرستان   مشخصات كامل فروشنده خلاصه اظهارات        …
به جنابعالي ده روز فرصت داده مي شود وضعيت ملك را همچون گذشته نماييد در غير اين صورت از مراجع قضايي تخليه ملك مورد نظر را جهت واگذاري آن به غير درخواست و ملك مورد نظر را تخليه خواهم نمود .   اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير   مشخصات كامل مستاجر…
لذا بعد از ابلاغ اين اظهار نامه فرصت داريد نسبت به تغيير شغل و بازگشت به شغل قبلي يا تخليه مغازه اقدام نماييد . در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود . اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه يك باب به جهت تغيير شغل     مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات         مخاطب محترم : با سلام ، احتراما…
به جنابعالي به مدت يك ماه بعد از ابلاغ اظهار نامه جهت تخليه و مذاكره مبني بر دريافت مهلت حق كسب و پيشه اقدام نماييد ،‌در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي پيگيري و اقدام نخواهم نمود .   اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي    مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات      …

1 2 3 15


کلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.