نمونه متن نامه در خصوص تائیدیه دوره کارآموزی

امام کاظم(ع) می فرمایند:

مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست

مُشاوَرَةُ العاقِلِ النّاصِحِ يُمنٌ وَ بَرَكَةٌ وَ رُشدٌ وَ تَوفیقٌ مِنَ اللّه
============================================================================

رییس  محترم دانشکده ……

سلام علیکم احتراماً، بازگشت به نامه شماره …….مورخ …… بدینوسیله گواهی می شود خانم/آقای ……. دانشجوی رشته ……….    آن مرکز از تاریخ ……..لغایت ……. بمدت …….. ساعت دوره کاروزی را در این ………با موفقیت به پایان رسانده و در طول این مدت رضایت کامل از فعالیت نامبرده حاصل گردیده است ./

با تشکر

……………….

اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدکلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.