نمونه شكايت كيفری بخاطر چک بلامحل

  • با ارائه فتوكپي پشت و روي چك و دو نسخه فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك ، تقاضاي تعقيب قانوني و جلب سيار نامبرده را دارم .

نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل
تاريخ : ……./……/….13

بسمه تعالي

رياست محترم مجتمع قضايي ……… تهران
يا
رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان ..

با سلام ،
احتراماً ، به استحضار مي رساند :
آقاي / خانم ….. به نشاني ….. چكي به شماره …….. به مبلغ …….. ريال از حساب جاري خود به عهده بانك ………. شعبه …………. بابت دين خود به اينجانب صادر نموده كه پس از مراجعه به بانك محال عليه به علت (بر حسب مورد : فقدان موجودي – كسر موجودي – انسداد حساب – عدم تطابق امضاء ) برگشت خورده است .
با ارائه فتوكپي پشت و روي چك و دو نسخه فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك ، تقاضاي تعقيب قانوني و جلب سيار نامبرده را دارم .
متعاقباً دادخواست ضرر و زيان در خصوص مطالبه وجه چك و خسارت ناشي از دادرسي را تقديم دادگاه محترم خواهم نمود .
با تقديم احترام
نام و نام خانوادگي (شاكي )
امضاء
آدرس شاكيه :……………………………………………………………………………………….
آدرس مشتكي عنه :…………………………………………………………………………………

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

اشتراک:


نظر خود را بیان کنیدکلیه حقوق مطالب برای مجله اینترنتی قانون محفوظ است؛ لطفاً در صورت استفاده ، لینک و نام مجله اینترنتی قانون را درج کنید.